KSSR


Rajah Hasrat KSSR
Hasrat KSSR (Klik untuk maklumat lanjut)


6 Tunjang KSSR

Bentuk Kurikulum (Klik untuk maklumat lanjut)


Fokus KSSR (Klik untuk maklumat lanjut)


Organisasi Tahap I (klik untuk maklumat lanjut)


Standard KandunganStandard Pembelajaran
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Satu penetapan kriteria atau petunjuk (indicator) kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Kurikulum Berasaskan Standard
KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard. Pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam suatu tempoh dan tahap persekolahan.

Elemen Merentas Kurikulum (klik untuk maklumat lanjut)


Perbezaan KSSR dan KBSR (klik untuk maklumat lanjut)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...